Instrukcja instalacji strony o mnie

Instrukcja instalacji strony o mnie na allegro


Krok 1:
Wchodzimy na stronę www.allegro.pl i logujemy się na nasze konto korzystaj±c z zakładki MOJE ALLEGRO

Krok 2:
Po zalogowaniu się, przechodzimy do zakładki MOJE KONTO

Krok 3:
Następnie z menu po lewej stronie rozwijamy podmenu USTAWIENIA

Krok 4:
Kolejno wybieramy opcję STRONA O MNIE

Uwaga: W tym momencie możemy być poproszeni o ponowne zalogowanie się na nasze konto. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa naszego konta na allegro.

Krok 5:
Je¶li jeszcze nigdy nie instalowali¶my strony o mnie to pojawi nam się puste okienko edytora wizualnego. W przypadku gdy już co¶ umieszczali¶my na naszej stronie o mnie, pojawi się publikowana dotychczas tre¶ć.
Aby zainstalować nasz± now± „stronę o mnie” należy przeł±czyć się z trybu wizualnego na tryb tekstowy (tryb HTML). W tym celu klikamy odpowiedni± zakładkę (EDYTOR TEKSTOWY)

Krok 6:
Mamy przed sob± pole edytora tekstowego (kodu HTML). Wła¶nie w to pole należy wkleić cał± zawarto¶ć pliku tekstowego strona_o_mnie.txt który otrzymali¶my razem z szablonem allegro.


Krok 7:
Po przekopiowanu całego naszego kodu możemy dla pewno¶ci czy wszystko odpowiednio działa, przeł±czyć się z trybu tekstowego do trybu edytora wizualnego. W tym celu klikamy odpowiedni± zakładkę EDYTOR WIZUALNY.

Uwaga: W edytorze wizualnym grafika naszego szablonu może ulec drobnej deformacji i zniekształceniu. Grafika może się „rozjeżdżać”. Nie należy niczego poprawiać, nie przeci±gać elementów graficznych i nie próbować ich wyrównywać. Zniekształcenia maj± charakter chwilowy i po zatwierdzeniu wszystko będzie wy¶wietlać się prawidłowo.
W tym momencie możemy dokonać poprawek w zamieszczonym tekstach strony o mnie. Wszystkie dane tekstowe s± w pełni edytowalne i możemy je zmieniać w dowolny sposób.

Je¶li wszystko się zgadza, zatwierdzamy klikaj±c przycisk DALEJ

Krok 8:
Pojawia nam się podgl±d naszego szablonu, wraz z zapytaniem czy chcemy zapisać obecne zmiany.
W tym celu przewijamy na dół strony i klikamy przycisk ZATWIERD¬


SZYBKI KONTAKT:

SZABLONY ALLEGRO

szablony allegro
szablony aukcji
Strony o mnie sprzedawców Allegro