Instrukcja instalacji strony o mnie

Instrukcja instalacji strony o mnie na allegro


Krok 1:
Wchodzimy na stronę www.allegro.pl i logujemy się na nasze konto korzystając z zakładki MOJE ALLEGRO

Krok 2:
Po zalogowaniu się, przechodzimy do zakładki MOJE KONTO

Krok 3:
Następnie z menu po lewej stronie rozwijamy podmenu USTAWIENIA

Krok 4:
Kolejno wybieramy opcję STRONA O MNIE

Uwaga: W tym momencie możemy być poproszeni o ponowne zalogowanie się na nasze konto. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa naszego konta na allegro.

Krok 5:
Jeśli jeszcze nigdy nie instalowaliśmy strony o mnie to pojawi nam się puste okienko edytora wizualnego. W przypadku gdy już coś umieszczaliśmy na naszej stronie o mnie, pojawi się publikowana dotychczas treść.
Aby zainstalować naszą nową „stronę o mnie” należy przełączyć się z trybu wizualnego na tryb tekstowy (tryb HTML). W tym celu klikamy odpowiednią zakładkę (EDYTOR TEKSTOWY)

Krok 6:
Mamy przed sobą pole edytora tekstowego (kodu HTML). Właśnie w to pole należy wkleić całą zawartość pliku tekstowego strona_o_mnie.txt który otrzymaliśmy razem z szablonem allegro.


Krok 7:
Po przekopiowanu całego naszego kodu możemy dla pewności czy wszystko odpowiednio działa, przełączyć się z trybu tekstowego do trybu edytora wizualnego. W tym celu klikamy odpowiednią zakładkę EDYTOR WIZUALNY.

Uwaga: W edytorze wizualnym grafika naszego szablonu może ulec drobnej deformacji i zniekształceniu. Grafika może się „rozjeżdżać”. Nie należy niczego poprawiać, nie przeciągać elementów graficznych i nie próbować ich wyrównywać. Zniekształcenia mają charakter chwilowy i po zatwierdzeniu wszystko będzie wyświetlać się prawidłowo.
W tym momencie możemy dokonać poprawek w zamieszczonym tekstach strony o mnie. Wszystkie dane tekstowe są w pełni edytowalne i możemy je zmieniać w dowolny sposób.

Jeśli wszystko się zgadza, zatwierdzamy klikając przycisk DALEJ

Krok 8:
Pojawia nam się podgląd naszego szablonu, wraz z zapytaniem czy chcemy zapisać obecne zmiany.
W tym celu przewijamy na dół strony i klikamy przycisk ZATWIERDŹ


SZYBKI KONTAKT:

SZABLONY ALLEGRO

szablony allegro
szablony aukcji